رمز های جی تی ای وی مخصوص هر 3 پلتفرم
شناسه خبر: 2473
بازدید: 224

رمز های GTA V مخصوص هر 3 پلتفرم

رمز های جی تی ای وی برای کاربران زتاگیم

 • افزایش درجه تحت تعقیب پلیس

PS: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
Xbox: RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
PC: FUGITIVE

 • کاهش درجه تحت تعقیب پلیس

  PS: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
  Xbox: RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
  PC: LAWYERUP

 • کامل شدن خون و سپر

  PS: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
  Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB
  PC: TURTLE

 • شکست ناپذیری(5 دقیقه)

  PS: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE
  Xbox: RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y
  PC: PAINKILLER

 • دوباره شارژ شدن توانایی های ویژه

  PS: X, X, SQUARE, R1, L1, X, RIGHT, LEFT, X
  Xbox: A, A, X, RB, LB, A, RIGHT, LEFT, A
  PC: POWERUP

رمز های جی تی ای وی

 • چتر نجات

  PS: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1 (PS)
  Xbox: LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB (Xbox)
  PC: SKYDIVE

 • اسلحه و مهمات اضافی

  PS: TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1
  Xbox: Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, DOWN, X, LB, LB, LB
  PC: TOOLUP

 • حالت مستی

  PS: TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, LEFT
  Xbox: Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT
  PC: LIQUOR

 • سریع دویدن

  PS: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE
  Xbox: Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X
  PC: CATCHME

 • شنای سریع

  PS: LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT
  Xbox: LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT (Xbox)
  PC: GOTGILLS

 • سقوط از ارتفاع

  PS: L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
  Xbox: LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
  PC: SKYFALL

 • پرش بلند (برای عملکرد دکمه پرش را بعد از زدن کد نگه دارید)

  PS: LEFT, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, R1, R2
  Xbox: LEFT, LEFT, Y, Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, RB, RT
  PC: HOPTOIT

رمز های جی تی ای وی

 • افزایش جاذبه ماه

  PS: LEFT, LEFT, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT
  Xbox: LEFT, LEFT, LB, RB, LB, RIGHT, LEFT, LB, LEFT
  PC: FLOATER

 • حملات انفجاری

  PS: RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2
  Xbox: RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT
  PC: HOTHANDS

 • آهسته شدن زمان در هنگام نشانه گیری

  PS: SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X
  Xbox: X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A
  PC: DEADEYE

 • گلوله های منفجره

  PS: RIGHT, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, RIGHT, RIGHT, L1, L1, L1
  Xbox: RIGHT, X, A, LEFT, RB, RT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LB, LB, LB
  PC: HIGHEX

 • گلوله های آتشین

  PS: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1
  Xbox: LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB
  PC: INCENDIARY

 • آهسته شدن زمان بازی

  PS: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, SQUARE, R2, R1
  Xbox: Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, X, RT, RB
  PC: SLOWMO

 • تغییر آب و هوا

  PS: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
  Xbox: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
  PC: MAKEITRAIN

 • اتومبیل اسلایدی

  PS: TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
  Xbox: Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB
  PC: SNOWDAY

رمز های جی تی ای وی

 • بالگرد جنگی Buzzard

  PS: CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
  Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
  PC: BUZZOFF

 • هواپیمای شیرین کاری

  PS: CIRCLE, RIGHT, L1, L2, LEFT, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE
  Xbox: B, RIGHT, LB, LT, LEFT, RB, LB, LB, LEFT, LEFT, A, Y
  PC: BARNSTORM

 • هواپیمای گرد و غبار

  PS: RIGHT, LEFT, R1, R1, R1, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1
  Xbox: RIGHT, LEFT, RB, RB, RB, LEFT, Y, Y, A, B, LB, LB (Xbox)
  PC: FLYSPRAY

 • اتومبیل اسپرت دنباله دار

  PS: R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1
  Xbox: RB, B, RT, RIGHT, LB, LT, A, A, X, RB
  PC: COMET

 • اتومبیل سریع GT

  PS: R2, R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, LEFT, CIRCLE, R2
  Xbox: RT, RT, LB, B, RIGHT, LB, RB, RIGHT, LEFT, B, RT
  PC: RAPIDGT

 • اتومبیل لیموزین

  PS: R2, RIGHT, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
  Xbox: RT, RIGHT, LT, LEFT, LEFT, RB, LB, B, RIGHT
  PC: VINEWOOD

 • کامیون زباله

  PS: CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
  Xbox: B, RB, B, RB, LEFT, LEFT, RB, LB, B, RIGHT
  PC: TRASHED

رمز های جی تی ای وی

 • اتومبیل مخصوص زمین گلف

  PS: CIRCLE, L1, LEFT, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X
  Xbox: B, LB, LEFT, RB, LT, A, RB, LB, B, A
  PC: HOLEIN1

 • موتورسیکلت PCJ

  PS: R1, RIGHT, LEFT, RIGHT, R2, LEFT, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1
  Xbox: RB, RIGHT, LEFT, RIGHT, RT, LEFT, RIGHT, X, RIGHT, LT, LB, LB
  PC: ROCKET

 • دوچرخه BMX

  PS: LEFT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, TRIANGLE, R1, R2
  Xbox: LEFT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, Y, RB, RT
  PC: BANDIT

 

رمز های بازی gta v مخصوص هر 3 پلتفرم
1 از 1 رای
رمز های بازی gta v مخصوص هر 3 پلتفرم